تور بیس کمپ و آیلند پیک

- کد تور : ۸۵۳۹۰۲


طبیعت گردی

اقتصادی


8/10

درباره مجری

آتور سیر ایرانیان
اتور سیر ایرانیان را جمعی از کوهنوردان نام اشنای ایران بوجود آوردند

درباره این تور

سرپرست برنامه
ایرج معانی | امتیاز : 6 از 10 | سایر سفرهای این راهنما

خدمات تور
اقامتگاه کاروان 5 شب اقامت در هتل کاتماندو
تست PCR تست یک بار هنگام پرواز از کاتماندو به لوکال
پرواز پرواز رفت و برگشت از کاتماندو به لوکا
ورودیه ها ورودیه پارک ملی
مجوز صعود مجوز صعود و مجوز ترکینگ
اقامتگاه کاروان اقامت در پناهگاه
باربر 1 باربر به ازای هر 2 نفر و 15 کیلوگرم بار
پرواز پرواز تهران به کاتماندو و باالعکس به عهده شرکت کننده است
ویزا هزینه ویزا به عهده شرکت کننده است
اینترنت و تماس هزینه اینترنت و تماس به عهده شرکت کننده است
نوشیدنی ها هزینه نوشیدنی ها به عهده شرکت کننده است
امداد و نجات هزینه امداد و نجات به عهده شرکت کننده است

قوانین و قرارت

روز شمار برنامه
۰۱
پرواز از تهران به کاتماندو
پرواز از تهران به کاتماندو ، ترنسفر به هتل
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۲
روز آزاد
روز آزاد و خرید در کاتماندو
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۳
روز آزاد
روز آزاد و خرید در کاتماندو
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۴
پرواز از کاتماندو به لوکلا
 پرواز از کاتماندو به لوکال/رامچاپ و ترکینگ به پاکدینگ
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۵
ترکینگ به نامچه
ترکینگ به نامچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۶
ترکینگ از نامچه
ترکینگ از نامچه به تنگبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۷
ترکینگ از تنگبوچه
ترکینگ از تنگبوچه به پریچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۸
ترکینگ از پریچه
ترکینگ از پریچه به لوبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۹
ترکینگ از لوبوچه
ترکینگ از لوبوچه به گوراکشب و بازدید از بیس کمپ اورست
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۰
صعود به قله کاالپاتار
صعود به قله کاالپاتار و بازگشت به لوبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۱
ترکینگ از لوبوچه
ترکینگ از لوبوچه به چوگونگ
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۲
ترکینگ به بیس کمپ آیلندپیک
ترکینگ به بیس کمپ آیلندپیک
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۳
صعود آیلندپیک
صعود آیلندپیک
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۴
ترکینگ به دینگبوچه
ترکینگ به دینگبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۵
ترکینگ به نامچه
ترکینگ به نامچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۶
ترکینگ به لوکا
ترکینگ به لوکا
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۷
پرواز به کاتماندو
پرواز به کاتماندو از رامچاپ
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۱۸
روز آزاد
روز آزاد در کاتماندو
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۱۹
بازگشت به ایران
ترنسفر به فرودگاه و بازگشت به ایران
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
شروع قیمت
۲,۰۵۰ +بلیت پرواز
دلار /به ازای هر نفر
ظرفیت : تا

تاریخ های اجرا :
اجرا اول ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲,۰۵۰ رزرو


شروع قیمت از :
2,050 دلار
رزرو تور