تور صعود قله مراپیک

- کد تور : ۷۱۱۰۹۹


کوهنوردی

اقتصادی


8/10

درباره مجری

آتور سیر ایرانیان
اتور سیر ایرانیان را جمعی از کوهنوردان نام اشنای ایران بوجود آوردند

درباره این تور

سرپرست برنامه
حیسن نظر | امتیاز : 6 از 10 | سایر سفرهای این راهنما

خدمات تور
بیمه مسافرتی بیمه حوادث
پرواز داخلی پرواز از شهر "کاتماندو" به دهکده "لوکلا" و برگشت
باربر بار بر در طول مسیر راهپیمایی
راهنمای مجرب راهنمای منطقه
مجوز صعود هزینه مجوز های منطقه ای
اقامتگاه کاروان 4 شب هتل به همراه صبحانه
پرواز هزینه پرواز های بین الملی به عهده شرکت کننده خواهد بود
ویزا هزینه ویزا به عهده شرکت کننده خواهد بود
اینترنت و تماس هزینه اینترنت و تماس به عهده شرکت کننده خواهد بود
نوشیدنی ها هزینه نوشیدنی ها به عهده شرکت کننده خواهد بود
امداد و نجات هزینه امداد و نجات به عهده شرکت کننده خواهد بود

قوانین و قرارت

روز شمار برنامه
۰۱
پرواز از ايران
پرواز ازايران به "کاتماندو" و اقامت در هتل
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۲
تهیه کسری لوازم
تهیه کسری لوازم ، بازدید از بازار "تامیل" و اقامت در هتل
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۳
پرواز از "کاتماندو" به دهکده "لوکلا"
پرواز از "کاتماندو" به دهکده "لوکلا" و حرکت به سمت روستای "چوتنگا" اقامت در لوژ کوهستانی ویژه منطقه هیمالیا در ارتفاع 3100 متری
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۴
عبور از گردنه "زاترا"
عبور از گردنه "زاترا" به ارتفاع 4600، راهپیمایی به سمت "چوتنگا" و اقامت در لوژ در ارتفاع 4400 متری
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۵
حرکت به "تاشینگ اونگما"
حرکت به "تاشینگ اونگما" و اقامت در لوژ کوهستانی در ارتفاع 3600 متری
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۶
حرکت به "تاگناک"
حرکت به "تاگناک" و اقامت در لوژ کوهستانی در ارتفاع (4360 متر)
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۷
روز استراحت
روز استراحت در لوز یا هم هوایی
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۸
حرکت به سمت "خاره"
حرکت به سمت "خاره" در ارتفاع 5100 متری
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۹
صعود تا کمپ
صعود تا کمپ بالای مراپیک به ارتفاع 5800 متر
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۰
صعود قله
صعود قله و بازگشت به کمپ اصلی
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۱
راهپیمایی
راهپیمایی تا لوژ "خاره"
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۲
بازگشت به لوژ "کوته"
بازگشت به لوژ "کوته"
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۳
بازگشت تا لوژ "چتروا"
بازگشت تا لوژ "چتروا"
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۴
بازگشت به دهکده "لوکلا"
بازگشت به دهکده "لوکلا"
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۵
پرواز به سمت "کاتماندو"
پرواز به سمت "کاتماندو"، ترانسفر به هتل و اقامت در هتل
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۱۶
بازگشت به ایران
اقامت در کاتماندو و بازگشت به ایران
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
شروع قیمت
۱,۹۸۰ +بلیت پرواز
دلار /به ازای هر نفر
ظرفیت : تا

تاریخ های اجرا :
اجرا اول ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۹۸۰ رزرو


شروع قیمت از :
1,980 دلار
رزرو تور